Hravá Bratislava v pohybe na Knižných hodoch

OZ UMENIE PRE VŠETKÝCH prišlo s hudobno-pohybovými dielňami tento krát za deťmi priamo do centra Bratislavy. Dňa 26. mája 2018 na Hviezdoslavovom námestí sme spojili dve veci, ktoré spolu výborne ladia, akustickú hudbu a kreatívny pohyb. A keďže sme boli súčasťou Knižných hodov, tak aj príbehy a knihy. Projekt Hravá Bratislava umožňuje desiatkam detí bezprostredný a autentický kontakt s umením. Boli ste pri tom?

Ukážkové hodiny programov pre deti.

Pozývame Vás na bezplatné ukážkové hodiny hudobných programov pre deti. 

ROBÍK (pre deti od 6 do 18 mesiacov)
Zážitkový program pre najmenšie deti v sprievode rodiča rozvíja zmyslové a psychomotorické schopnosti bábätiek. Dôraz sa kladie na aktivizovanie bábätiek pomocou zmyslového vnímania – predovšetkým počúvaním hudby, spoločným spevom, rozoznávaním zvukov, ale aj pohybovo-hudobnými hrami, dotykmi a zrakovými vnemami.

UKÁŽKOVÁ HODINA na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove,
svoj záujem potvrďte na info@hudobnaskola.sk

PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE
(pre 1,5 – 4 ročné deti)
Obľúbený program učí deti vnímať hudbu ako prirodzenú súčasť svojho života a zároveň ich, za aktívnej účasti rodiča, zvyká na pobyt v škôlke. Hodina sa skladá z piesní, sluchových ukážok, rytmických a hudobno-pohybových hier, počúvania skladieb, hier na rytmické hudobné nástroje a doplnkových výtvarných a pracovných činností. V programe sa používajú zaujímavé učebné materiály a progresívne pomôcky – spevník/leporelo, pesničkové CD a rôzne hudobné nástroje.

UKÁŽKOVÉ HODINY na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove:

streda 13. 9. o 10.00 hod. 

streda 13. 9. o 16.00 hod.

RYTMICKÉ KRÔČIKY (pre 4 – 6 ročné deti)
V programe, ktorý voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, sa už deti učia základom hudobnej náuky. Dôraz sa kladie na rozvoj hudobnej predstavivosti pomocou hry na rytmické a jednoduché hudobné nástroje, cieleného počúvania vybraných skladieb, rytmizácie a melodizácie riekaniek, intonácie pomocou solmizačných slabík. Zoznámenie sa s hrou na niektoré hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard) pomáha pri neskoršom výbere ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

UKÁŽKOVÉ HODINY na ZŠ Bajkalská 20, v Ružinove:

streda  13. 9. o 17.30 hod.

štvrtok 14. 9. o 16.30 hod.

Na ukážkovú hodinu je potrebné rezervovať si dopredu miesto na info@hudobnaskola.sk.

Nový školský rok 2017/2018.

Vážení priatelia, vítame vás v novom školskom roku.  Tento školský rok budeme učiť na Súkromnej základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej 20, na Základnej škole P. Marcelyho na Drieňovej, obe školy sú v Ružinove, na Základnej škole Dudova 2 v Petržalke a na Súkromnej základnej škole Besst v Trnave. “Hlavný stan” a 2 učebne budeme mať na Bajkalskej, kde budeme vyučovať všetky programy.  Na Bajkalskej budeme vyučovať aj dopoludnia aj popoludní, podľa požiadaviek a možností.

Prihlasovať sa možete prostredníctvom formulára na tejto strane, ak budete mať otázky, radi na všetky emailom, alebo telefonicky odpovieme. Otázok, najmä na začiatku roku býva mnoho, budeme sa snažiť na všetky odpovedať obratom, alebo tak rýchlo, ako to pôjde.  Cenník programov sa oproti minulému roku nezmenil a nájdete ho rovnako tu, na stránke.

Žiakov, ktorí pokračujú a ich kontaktné údaje sa nezmenili,  prosíme, aby nám to potvrdili emailom, nemusia sa znovu prihlasovať.

Vyučovať začíname v pondelok 18.9. 

Na všetkých pobočkách sa stretneme na zápise, kde sa zoznámime a trochu si aj zahráme. Termíny zápisu a ukážkových hodín zverejníme počas posledného augustového týždňa, počas prvého septembrového týždňa budeme pripravovať rozvrhy hodín.

Prihlásiť sa môžete osobne na zápise, alebo na cez internet, vyplnením formulára. Prihlásení žiaci dostanú informáciu o zaradení do krúžku spolu s termínom.  Po potvrdení termínu, dostanú žiaci záväznú zmluvu a ich krúžok a termín bude platný počas celého školského roka.

Veríme, že ste mali pekné prázdniny a že sa rovnako ako my tešíte na spoločné hranie. 🙂