Všetko najlepšie v novom roku 2018!

Zážitkové hudobné dielne Hravá Bratislava

Občianske združenie Umenie pre všetkých, s podporou hl. mesta SR Bratislavy, zorganizovalo v druhom polroku 2017 sériu zážitkových hudobných dielní pod názvom Hravá Bratislava. Posledná, Vianočná edícia dielní sa uskutočnila v stredu 20. decembra 2017 opäť v priestoroch hudobnej školy na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove. Každý s trochou odvahy a chuti vyskúšať niečo nové si mohol prísť s nami zajamovať na Vianočnú tému a o tom, že túto možnosť naozaj využili všetci, od najmenších drobcov až po najskúsenejších fajnšmekrov, sa môžete presvedčiť sami na našej facebookovej stránke Už teraz sa nevieme dočkať budúceho roka, aby sme mohli pre Vás vymyslieť a zrealizovať ďalšie hudobné projekty! 

Ukážkové hodiny programov pre deti.

Pozývame Vás na bezplatné ukážkové hodiny hudobných programov pre deti. 

ROBÍK (pre deti od 6 do 18 mesiacov)
Zážitkový program pre najmenšie deti v sprievode rodiča rozvíja zmyslové a psychomotorické schopnosti bábätiek. Dôraz sa kladie na aktivizovanie bábätiek pomocou zmyslového vnímania – predovšetkým počúvaním hudby, spoločným spevom, rozoznávaním zvukov, ale aj pohybovo-hudobnými hrami, dotykmi a zrakovými vnemami.

UKÁŽKOVÁ HODINA na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove,
svoj záujem potvrďte na info@hudobnaskola.sk

PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE
(pre 1,5 – 4 ročné deti)
Obľúbený program učí deti vnímať hudbu ako prirodzenú súčasť svojho života a zároveň ich, za aktívnej účasti rodiča, zvyká na pobyt v škôlke. Hodina sa skladá z piesní, sluchových ukážok, rytmických a hudobno-pohybových hier, počúvania skladieb, hier na rytmické hudobné nástroje a doplnkových výtvarných a pracovných činností. V programe sa používajú zaujímavé učebné materiály a progresívne pomôcky – spevník/leporelo, pesničkové CD a rôzne hudobné nástroje.

UKÁŽKOVÉ HODINY na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove:

streda 13. 9. o 10.00 hod. 

streda 13. 9. o 16.00 hod.

RYTMICKÉ KRÔČIKY (pre 4 – 6 ročné deti)
V programe, ktorý voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, sa už deti učia základom hudobnej náuky. Dôraz sa kladie na rozvoj hudobnej predstavivosti pomocou hry na rytmické a jednoduché hudobné nástroje, cieleného počúvania vybraných skladieb, rytmizácie a melodizácie riekaniek, intonácie pomocou solmizačných slabík. Zoznámenie sa s hrou na niektoré hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard) pomáha pri neskoršom výbere ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

UKÁŽKOVÉ HODINY na ZŠ Bajkalská 20, v Ružinove:

streda  13. 9. o 17.30 hod.

štvrtok 14. 9. o 16.30 hod.

Na ukážkovú hodinu je potrebné rezervovať si dopredu miesto na info@hudobnaskola.sk.